Analiza techniczna jest jedną z bardziej kontrowersyjnych metod oceny i wyboru inwestycji. Jedni uważają ją za absurd, drudzy za jedyną słuszną metodę. Polega ona na badaniu zachowań rynku, przede wszystkim przy użyciu wykresów. Stosujemy ją w celu przewidywania przyszłych trendów cenowych akcji na podstawie ich oceny z przeszłości, wraz z uwzględnieniem wszystkich czynników, które miały lub mogą mieć wpływ na kształtowanie się ich podaży oraz popytu.

Analiza techniczna opiera się na trzech podstawowych założeniach:

  • rynek dyskontuje wszystko,
  • ceny podlegają trendom,
  • historia się powtarza.

Rynek dyskontuje wszystko

Opiera się na założeniu, że wszelkie czynniki, czy to fundamentalne w spółce, makroekonomiczne w kraju, psychologiczne na rynku, czy jakiekolwiek inne mają odzwierciedlenie w cenie rynkowej każdego instrumentu finansowego. Innymi słowy uznajemy, że obecna cena rynkowa uwzględnia wszelkie dostępne informacje związane z danym papierem wartościowym.

 Ceny podlegają trendom

Podstawowym zadaniem analizy technicznej jest identyfikacja trendów i punktów zwrotnych. Ze względu na kierunek, wyróżnia się trend:

  • wzrostowy

 

  • spadkowy

  • horyzontalny (boczny)

    

Obok trzech wspomnianych powyżej kierunków trendu, wyróżniamy jego trzy rodzaje:

  • główny
  • wtórny
  • krótkookresowy

Głównym celem jest rozpoznanie trendu w jego wczesnej fazie, gdyż pozwala to dokonać transakcji, która powinna przynieść zyski (a więc kupić, gdy tworzy się trend rosnący, sprzedać, gdy malejący). Według założeń analityków istnieje większe prawdopodobieństwo, że trend będzie kontynuowany, niż że nastąpi jego odwrócenie.

Historia się powtarza

Ostatnie z założeń opiera się na psychologii tłumu. Podczas wieloletnich obserwacji różnych rynków badacze stwierdzili, że sytuacje na giełdach lubią się powtarzać. Jest to skutkiem zachowań i emocji, które od wieków się nie zmieniają. Zarówno psychika, przekonania, emocje związane z inwestowaniem swoich pieniędzy, jak i decyzje, które pod ich wpływem podejmujemy pozostają w pewnych ramach niezmiennie.

Analiza techniczna jest obszernym zagadnieniem, na które trzeba poświęcić czas, aby odpowiednio je poznać i móc wykorzystywać w praktyce. Zachęcamy do wgłębienia się w temat i sięgnięcia po książkę lub własnych poszukiwań w Internecie.