W ostatnich dniach odbyło się 48. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos, które gościło wielu wybitnych przedstawicieli świata polityki, finansów i ekonomii. Polskę na forum reprezentowali prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki oraz prezes NBP prof. Adam Glapiński. Dyskutowano o sprawach dotyczących światowej gospodarki, ale także formułowano prognozy na przyszłość.

Forum zainaugurowało wystąpienie premiera Indii, dotyczące rozwoju indyjskiej gospodarki. Według prognoz MFW, w 2018 roku ma się ona rozwijać w tempie 7,4% rocznie i stać się piątą co do wielkości gospodarką na świecie. Wzrost ten zawdzięczany jest m.in. rozwojowi w oparciu o gospodarkę rynkową, polityce otwartości i zmniejszaniu biurokracji. Mimo sukcesu indyjskiej gospodarki, kraj ten boryka się jednak z dużymi wyzwaniami. Do najważniejszych należy duża nierówność dochodów oraz ogromne zanieczyszczenie powietrza w miastach.

Podczas pierwszego dnia, jedną z ciekawszych dyskusji była debata „The Next Financial Crisis”. Przedstawiciele wiodących instytucji sektora finansowego, reprezentant chińskiego nadzorcy rynku finansowego oraz ekonomista z Harvardu dyskutowali o zagrożeniach związanych z kolejnym kryzysem i jego potencjalnej przyczynie. Uczestnicy panelu wskazali, że instytucje sektora finansowego wyciągnęły wnioski z ostatniego kryzysu. Sytuacja rynku finansowego jest stabilniejsza m.in. dzięki regulacjom podwyższającym obowiązkowy kapitał w stosunku do aktywów ważonych ryzykiem. Zmienił się również model finansowy banków, które porzuciły model „supermarketu finansowego” na rzecz bardziej wyspecjalizowanej działalności.

Uczestnicy panelu, jako zagrożenie wskazali nadmierne zadłużenie gospodarek Japonii i Chin. Pod wpływem nawrotu inflacji i szybkiego wzrostu stóp procentowych, gospodarki te mogłyby mieć problem z obsługą długu, wywołując panikę na rynkach. Drugim zagrożeniem jest ryzyko geopolityczne. Jego materializacja mogłaby doprowadzić do wyparcia obecnego optymizmu na rynkach przez strach, powodując gwałtowny spadek wycen. Trzecim potencjalnym zapalnikiem kryzysu finansowego jest załamanie systemu technologicznego. Paraliż systemu telekomunikacyjnego lub utrata danych przez firmy oferujące usługi w chmurze niosłyby poważne implikacje dla sektora finansowego oraz całej gospodarki.

Wyczekiwanym wystąpieniem była przemowa prezydenta Donalda Trumpa, który podkreślał pozytywny wpływ rozwoju amerykańskiej gospodarki na gospodarkę światową. Opowiadał on o programie „America First” mającym na celu zreformowanie handlu międzynarodowego oraz chwalił kondycję amerykańskiej gospodarki i efekty obniżenia podatku dla przedsiębiorstw.

Kolejnym interesującym panelem był „Beyond the Paradise Papers”. Szacuje się, że w rajach podatkowych przedsiębiorstwa i osoby fizyczne mogą ukrywać nawet 7,6 biliona dolarów. Joseph E. Stiglitz argumentował, że przedsiębiorstwa nie są zainteresowane żadnymi zmianami, a tylko znacząca reakcja ze strony społeczeństwa mogłaby zainicjować realne zmiany. Uczestnicy panelu stwierdzili, że rozwiązaniem byłoby wprowadzenie przez Europę minimalnego podatku oraz podawanie do wiadomości publicznej sprawozdań z osiągniętych przychodów z podziałem na kraje.

Drugi dzień Światowego Forum Ekonomicznego w Davos upłynął na tematyce protekcjonizmu, polityki gospodarczej Chin oraz rewolucji technologicznej. Angela Merkel w swoim wystąpieniu stwierdziła, że protekcjonizm nie jest właściwą reakcją na zmiany we współczesnym świecie. Podkreślała także konieczność większej współpracy międzynarodowej w sprawach gospodarczych.

Główny doradca ekonomiczny prezydenta Chin nakreślił wizję chińskiego rządu na najbliższe lata. Opiera się ona na modyfikacji modelu gospodarczego w celu utrzymania wysokiego wzrostu PKB, redukcji mocy produkcyjnych w przemyśle ciężkim, rozwoju sektorów przyjaznych środowisku, obniżeniu poziomu zadłużenia gospodarki, a także poprawie funkcjonowania transportu i instytucji publicznych. By osiągnąć zamierzone cele, rząd będzie się musiał zmierzyć z 3 wyzwaniami. Są nimi: ograniczenie ryzyka w sektorze finansowym, walka z ubóstwem oraz walka o czystość środowiska.

Uczestnicy panelu „How can we fix our productivity crisis?” dyskutowali o zagadce produktywności i postępie technologicznym. Pomimo szybkiego rozwoju technologicznego, jaki niosą ze sobą Internet, smartfony czy komputery, dane makroekonomiczne zamiast przyspieszenia wskazują na spowolnienie wzrostu produktywności. Skłaniano się ku teorii, że nowe technologie z opóźnieniem wpływają na wzrost produktywności. Pojawił się również temat wpływu postępu technologicznego na nierówności dochodowe.

Podczas trzeciego dnia rozmawiano o wpływie klimatu na rynki finansowe, a także wartości tworzonej przez lawinowy wzrost ilości danych. Według raportu „Global Risks Report 2018”, w 2017 roku klęski naturalne spowodowały straty o wartości 300 miliardów dolarów. Wiceprezes funduszu BlackRock wskazał, że rządy nie są w stanie samodzielnie uporać się ze zmianami klimatycznymi z powodu niewystarczających środków, a w ich wyniku zagrożone są potencjalne inwestycje o wartości prawie 57 bilionów dolarów. Z kolei prezes grupy ubezpieczeniowej AXA informował, że scenariusz globalnego ocieplenia o 3-4 stopnie Celsjusza w perspektywie lat 2020-30 jest niemożliwy do ubezpieczenia.

Na panelu „Data Responsibility in a Fractured World” dyskutowano o wartości, jaką niosą ze sobą dane. Dziennie produkowanych jest bowiem 2,5 kwintyliona (10^18) bitów danych. Jako jeden z przykładów ich wykorzystania, przedstawiono pomysł wykorzystania techniki analizy obrazów do przetworzenia setek tysięcy zdjęć w celu ustalenia najpopularniejszych trendów modowych w danym sezonie. Podkreślano jednak znaczenie ochrony danych, których utrata byłaby szczególnie dotkliwa dla instytucji finansowych, które są oparte w dużej mierze na zaufaniu.

Na 48. Światowe Forum Ekonomiczne do Davos przyjechało około 2000 przywódców politycznych, prezesów największych korporacji, szefów międzynarodowych instytucji oraz naukowców i dziennikarzy. Dyskusje oraz panele, które odbywały się podczas forum można obejrzeć na stronie internetowej wydarzenia.