Pomimo niewielkiego zainteresowania w Polsce, za oceanem są powszechnym sposobem długoterminowego inwestowania, a ich popularność z roku na rok się zwiększa. Dzisiejszy artykuł z serii edukacyjnej odpowiada na pytanie – czym są i jak działają fundusze ETF?

ETF (Exchange Traded Fund) to fundusz pasywny odzwierciedlający zachowanie instrumentu bazowego, charakteryzujący się niskimi opłatami względem tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. Instrumentem bazowym może być indeks, określona branża, surowiec bądź kursy walut. ETF-y są popularne wśród zagranicznych inwestorów, czego dowodem może być fakt, że w kwietniu 2017 roku wartość aktywów będących pod zarządzaniem ETF-ów przekroczyła 4 biliony dolarów.

Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, notowane są 3 ETF-y – odwzorowujące zachowanie indeksów DAX (Niemcy), S&P500 (Stany Zjednoczone) oraz WIG20. Wartość opłat za zarządzanie w przypadku ETF-u na WIG20 wynosi 0,45% rocznie, a w przypadku ETF-u na DAX i S&P500 jedynie 0,15%-0,2% rocznie. Tym samym, koszty opłat za zarządzanie są zdecydowanie niższe niż w przypadku aktywnych funduszy inwestycyjnych, w których opłaty te wynoszą często 3-4% rocznie.

Największym centrum obrotu ETF-ami jest giełda NYSE, gdzie notowanych jest prawie 1800 tego typu funduszy. Najpopularniejszym z nich jest SPDR S&P 500 ETF, który pod swoim zarządzaniem ma ok. 270 mld $ aktywów. Oprócz ETF-ów, których instrumentem bazowym jest indeks giełdowy, znajdziemy jednak również setki ETF-ów skupiających się na konkretnych branżach. Możemy np. zainwestować w ProShares Decline of the Retail Store ETF, który zyskuje w momencie, gdy cena akcji tradycyjnych sklepów spada, Global X Iconic U.S. Brands ETF inwestujący w powszechnie rozpoznawalne marki albo Global X Lithium, inwestujący w przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem litu, który jest niezbędny do produkcji baterii. Krótko mówiąc, możliwa ilość strategii inwestycyjnych w oparciu o dostępne na rynku amerykańskim ETF-y jest nieograniczona.

Jednym ze zwolenników ETF-ów jest Warren Buffett. W wywiadzie dla CNBC radził, że jednym z najlepszych sposobów na budowanie kapitału na emeryturę jest inwestowanie w niskokosztowy fundusz oparty na indeksie S&P500. Opłaty pobierane przez fundusze aktywne zabierają bowiem sporą część zysku, a praktyka pokazuje, że większość zarządzających funduszami nie jest w stanie pobić zwrotu z rynku.

Zalety inwestowania w ETF-y

  • Dywersyfikacja portfela – kupując jednostkę ETF, nasz zysk lub strata zależy od ceny akcji kilkudziesięciu, a nawet kilku tysięcy spółek. Dzięki temu nie jesteśmy narażeni na ryzyko straty w wyniku upadłości jednej z nich.
  • Niskie opłaty – najczęściej nie przekraczają one 0,5% rocznie, tym samym są znacznie niższe niż w przypadku funduszy inwestycyjnych zarządzanych aktywnie. Dzięki temu jesteśmy w stanie osiągnąć wyższą stopę zwrotu.
  • W ETF można inwestować poprzez IKE/IKZE – dzięki czemu, budując kapitał na emeryturę, można dodatkowo uniknąć podatku od zysków kapitałowych i zmniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem PIT.
  • Wymagają od inwestora poświęcenia niewielkiej ilości czasu – inwestując w konkretne spółki musimy poświęcić czas na ich analizę, analizę sektora, w którym działają i na bieżąco śledzić informacje dochodzące z rynku. Inwestując w ETF mamy zapewniony rynkowy zwrot z inwestycji, bez konieczności analizy spółek.

Wady inwestowania w ETF-y

  • Niska płynność – ETF-y notowane na GPW charakteryzują się niewielkimi obrotami, stąd w przypadku dużych spadków na rynku możemy mieć problem ze sprzedażą jednostek po korzystnej cenie.
  • Ryzyko walutowe – inwestując w ETF-y odwzorowujące zachowanie zagranicznych indeksów, jesteśmy narażeni na ryzyko walutowe. W najgorszym wypadku nawet pomimo dużych wzrostów zagranicznych indeksów, w wyniku umocnienia się polskiej waluty, możemy osiągnąć stratę.
  • Inwestując za pośrednictwem polskiego biura maklerskiego w zagraniczne ETF-y, musimy liczyć się ze stosunkowo wysoką minimalną prowizją, podobnie jak w przypadku inwestycji w akcje spółek zagranicznych.

Podsumowując, ETF-y są ciekawym sposobem długoterminowego inwestowania, który nierzadko może oferować wyższy zwrot niż aktywnie zarządzane fundusze inwestycyjne czy samodzielnie wybierane portfolio. ETF-y notowane na GPW charakteryzują się jednak niską płynnością, a zagraniczne wiążą się z wyższymi minimalnymi prowizjami i ryzykiem walutowym.