Na świecie istnieje niezliczona ilość strategii inwestycyjnych. Jedną z ciekawszych jest strategia inwestowania w wartość (ang. value investing), stosowana przez wielu wybitnych inwestorów, na czele z Warrenem Buffetem, Benjaminem Grahamem i Peterem Lynchem. W skrócie polega ona na kupowaniu niedowartościowanych spółek, celem ich sprzedaży w długim horyzoncie czasowym.

Początki tej strategii inwestycyjnej sięgają roku 1928, kiedy to Benjamin Graham i David Dodd zaczęli jej nauczać na uniwersytecie, a następnie opisali w książkach „Security Analysis” oraz „Intelligent Investor”. Rekomendowali w nich kupowanie akcji spółek o stabilnych zyskach, niskich wskaźnikach ceny do wartości księgowej oraz ceny do zysku, a także relatywnie niskim poziomie zadłużenia. Od tego czasu strategia ta znacząco ewoluowała, lecz jej filozofia pozostała niezmienna. Wzrost popularności inwestowania w wartość zawdzięczamy natomiast Warrenowi Buffetowi, uważanemu za jednego z najlepszych inwestorów na świecie, a jednocześnie wiernego zasadom tej strategii.

Głównym założeniem inwestowania w wartość jest kupowanie akcji spółek, których cena znajduje się poniżej ich rzeczywistej wartości, zwanej również wartością wewnętrzną. Ponieważ próba określenia wartości wewnętrznej zawsze wiąże się z pewnym błędem, należy zostawić sobie margines bezpieczeństwa. Benjamin Graham, na przykład, kupował spółki, za co najwyżej 2/3 ich wartości. Inwestowanie w wartość opiera się na założeniu, że w długim okresie cena akcji wróci do poziomu jej wartości.

Drugim elementem jest znajomość spółki. Powinniśmy rozumieć model biznesowy przedsiębiorstwa oraz znać jego mocne i słabe strony. Powinna to być spółka, która przez długi czas będzie dominująca w swoim sektorze. Dzięki temu nawet duże przeceny akcji na rynkach w krótkim okresie nie skłonią nas do ich sprzedaży. Spółka powinna wytwarzać produkty, które są potrzebne lub pożądane oraz należeć do starego sektora, aby nie została wyparta przez nowe technologie. Co więcej, w portfolio nie powinniśmy mieć więcej niż kilka spółek. Może się to wydawać sprzeczne z zasadą dywersyfikacji, lecz dzięki temu będziemy w stanie na bieżąco śledzić ich wyniki finansowe, wiadomości oraz branże, w których działają. W myśl Warrena Buffetta „Szeroka dywersyfikacja jest konieczna wtedy, gdy inwestorzy nie wiedzą co czynią”.

Filozofia inwestowania w wartość zmusza inwestora to unikania niektórych typów spółek. Ciężko bowiem wycenić wewnętrzną wartość akcji w spółkach technologicznych, w których większość aktywów jest niematerialna. Spółki te ponadto działają w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, przez co trudno prognozować pozycję firmy na rynku w długim horyzoncie inwestycyjnym. Unikać należy również spółek bliskich bankructwa, spółek początkujących i tych niewykazujących zysku, a także spółek cieszących się dużą popularnością. Wyszukiwanie okazji inwestycyjnych na rynku wymaga często kupowania w okresach, gdy zainteresowanie spółką jest małe (akcje mogą być niedowartościowane) i sprzedawania w momentach dużej popularności (akcje mogą być przewartościowane).

Należy również wspomnieć o minusach i krytyce strategii inwestowania w wartość. Obliczanie wartości wewnętrznej nie jest ustandaryzowane. Dwóch analityków może bowiem otrzymać ten sam zestaw danych finansowych i dojść do innych wniosków. Ponadto, niska cena akcji może odzwierciedlać słabą kondycję finansową spółki lub inne negatywne informacje. Po trzecie, cena akcji podczas bessy może wydawać się niedowartościowana, lecz wciąż może ona spadać razem z rynkiem. Podobnie podczas hossy cena może być powyżej wartości wewnętrznej i wciąż wzrastać przez pewien okres czasu.

Na koniec warto przytoczyć niektóre z cytatów Warrena Buffetta, które bardzo dobrze oddają filozofię tej strategii inwestycyjnej.

Nigdy nie próbuję zarabiać na giełdzie. Kupuję z założeniem, że następnego dnia mogą zamknąć giełdę i nie otworzą jej przez pięć lat.

Dużo lepiej jest kupić wspaniałą firmę za przeciętną cenę, niż przeciętną firmę za wspaniałą cenę.

Najlepszym przedziałem czasowym trzymania akcji jest wieczność.

Cena jest tym, co płacisz. Wartość jest tym, co otrzymujesz.

Nigdy nie inwestuj w biznes, którego nie rozumiesz.